Home > Computing > Fujitsu ships new LifeBook S6000 notebook

Fujitsu ships new LifeBook S6000 notebook

Featuring Intel® Centrino